• slaid
  , , ,
 • slaid
  , , , c
 • slaid
  ,
 • slaid
  , ,
 • slaid
  , , ,
 • slaid
  , ,
 • slaid
  , ,
 • slaid
  , , , ,
 • slaid
  , , , ,
 • slaid
  , ,

.
.
- (-) (-!)
,
!
. !


!